Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígrafs amb punter

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,38

0,37

0,36


-

0,42

0,41

0,40


-

1,06

1,04

1,02

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,45

0,44

0,42


-

-

0,30

0,28


-

0,33

0,32

0,31

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

-

0,48

0,46


-

0,63

0,62

0,58


-

0,36

0,35

0,32

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,08

1,05

1,00

0,97


0,68

0,66

0,64

0,58


-

0,40

0,39

0,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,44

0,41

0,39


-

0,76

0,74

0,72


0,96

0,93

0,89

0,85

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,22

0,21

0,20


-

0,22

0,21

0,20


-

0,42

0,41

0,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,43

0,41

0,40


-

0,45

0,43

0,42


1,29

1,27

1,26

1,24

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,10

1,08

1,06

1,00


0,92

0,88

0,87

0,84


-

0,76

0,72

0,69

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,66

0,64

0,62

0,60


-

0,26

0,24

0,22


-

0,38

0,37

0,36

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,26

3,21

3,15

3,10


0,98

0,96

0,94

0,90


1,20

1,17

1,15

1,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,26

2,23

2,19

2,15


2,77

2,73

2,63

2,60


7,57

7,40

7,30

7,18

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,26

0,24

0,22


-

-

0,18

0,16


4,78

4,72

4,63

4,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,82

0,78

0,76

0,74


0,66

0,65

0,63

0,62


-

0,36

0,34

0,32