Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígrafs amb punter

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,38

0,37

0,36


-

0,42

0,41

0,40


-

1,06

1,04

1,02

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,45

0,44

0,42


-

-

0,30

0,28


-

0,33

0,32

0,31

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

-

0,48

0,46


-

0,63

0,62

0,58


0,44

0,43

0,41

0,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,08

1,05

1,00

0,97


0,66

0,64

0,62

0,60


0,52

0,50

0,48

0,46

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,44

0,41

0,39


0,92

0,90

0,88

0,86


1,10

1,06

1,04

0,98

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,41

0,39

0,37

0,36


-

0,22

0,21

0,20


-

0,42

0,41

0,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,40

0,38

0,36

0,34


0,40

0,38

0,36

0,34


1,29

1,27

1,26

1,24

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,19

1,18

1,17

1,16


0,43

0,42

0,41

0,40


0,88

0,86

0,85

0,84

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,66

0,64

0,62

0,60


0,29

0,28

0,27

0,26


-

0,38

0,37

0,36

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,26

3,21

3,15

3,10


0,98

0,96

0,94

0,90


1,20

1,17

1,15

1,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,90

2,85

2,80

2,75


2,77

2,73

2,63

2,60


13,20

12,45

11,40

10,64

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,29

0,28

0,27

0,26


-

-

0,18

0,16


4,78

4,72

4,63

4,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,90

0,88

0,86

0,84


0,66

0,65

0,63

0,62


-

0,36

0,34

0,32