Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígrafo con puntero

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,18

0,16

0,15


-

0,60

0,59

0,57


-

0,40

0,38

0,36

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,53

0,51

0,48


-

0,36

0,34

0,32


-

0,33

0,32

0,31

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,71

1,69

1,68

1,66


-

0,95

0,93

0,91


0,44

0,43

0,41

0,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,47

0,45

0,43

0,41


-

0,47

0,45

0,43


0,52

0,50

0,48

0,46

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,68

0,66

0,65

0,64


-

0,94

0,92

0,90


1,10

1,06

1,04

0,98

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,41

0,39

0,37

0,36


-

0,22

0,21

0,20


1,60

1,58

1,56

1,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,40

0,38

0,36

0,34


-

0,44

0,42

0,40


1,66

1,64

1,62

1,60

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,19

1,18

1,17

1,16


-

0,84

0,82

0,80


0,88

0,86

0,85

0,84

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,84

0,82

0,80


-

0,36

0,34

0,32


0,54

0,53

0,52

0,51

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,26

3,21

3,15

3,10


1,62

1,59

1,52

-


-

0,36

0,34

0,32

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,30

3,25

3,29

3,31


4,30

4,23

4,15

4,10


13,20

12,45

11,40

10,64

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,36

0,34

0,32


-

0,30

0,28

0,26


-

0,66

0,64

0,62

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,54

0,53

0,52

0,51


-

0,94

0,92

0,90


-

0,48

0,46

0,44