Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Oficina

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,60

4,47

4,41

4,36


7,99

7,88

7,80

7,75


9,72

9,60

9,40

9,20

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,85

2,79

2,71

2,66


1,80

1,78

1,76

-


2,08

2,00

1,92

1,84

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,20

1,14

1,10

1,06


1,66

1,58

1,54

1,48


-

0,88

0,86

0,79

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,96

8,90

8,85

8,78


2,14

2,12

2,10

2,08


6,55

6,47

6,39

6,21

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,42

2,39

2,37

2,35


13,20

12,72

12,16

11,60


-

2,52

1,68

1,04

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

2,37

1,50

0,83


-

1,34

1,10

0,79


-

2,33

1,46

0,82

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,25

7,92

7,68

7,42


4,40

4,25

4,08

3,92


5,40

5,30

5,20

5,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,65

13,25

12,86

12,23


12,50

12,17

12,04

11,93


15,20

14,70

14,06

13,79

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

28,19

27,34

26,36

25,95


15,25

14,85

14,40

13,93


12,75

12,15

11,80

11,44

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,92

1,90

1,84

1,82


2,16

2,08

2,05

1,98


1,74

1,70

1,64

1,58

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,36

4,21

4,00

3,84


3,90

3,60

3,30

3,24


1,44

1,42

1,40

1,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,90

0,88

0,86


1,08

1,06

1,04

1,02


1,06

1,04

1,02

1,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,92

0,90

0,88

0,85


0,95

0,92

0,87

0,83


1,66

1,64

1,62

1,60

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,83

1,82

1,81

1,80


1,02

0,99

0,96

0,94


-

0,47

0,46

0,45

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,37

0,35

0,34


2,06

2,01

1,96

1,85


-

0,70

0,68

0,66