Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Escolar

 

36

180

360

540


24

120

240

360


24

120

240

360

2,18

1,98

1,62

-


2,89

2,72

2,47

-


3,85

3,51

3,19

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,58

3,52

3,44

3,34


6,90

6,48

6,39

6,28


6,96

6,80

6,48

6,24

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,44

2,40

2,36

2,32


0,86

0,83

0,80

0,78


3,23

3,19

3,14

3,08

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,15

1,10

1,05

1,00


1,62

1,58

1,55

1,52


1,47

1,44

1,41

1,32

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,98

1,92

1,88

1,84


3,57

3,44

3,36

3,28


1,08

1,04

1,02

0,98

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,75

1,65

1,56

1,52


3,09

3,06

3,03

3,00


1,81

1,72

1,62

1,59

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,46

7,41

7,30

7,19


5,99

5,95

5,86

5,78


5,12

5,04

4,91

4,78

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,69

4,53

4,37

4,21


3,59

3,50

3,42

3,36


13,99

13,86

13,55

13,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,16

5,12

5,08

5,04


12,99

12,88

12,77

-


6,66

6,56

6,39

6,22

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,48

2,40

2,32

2,23


11,65

11,30

11,05

10,81


8,99

8,95

8,82

8,69

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,72

3,62

3,57€

3,52€


0,54

0,52

0,49

0,45


0,46  

0,44

0,42

0,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,90

0,87

0,83

0,80


1,12

1,10

1,06

1,00


1,69

1,64

1,60

1,58

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,84

5,72

5,60

-


1,75

1,67

1,63

1,59


8,99

8,91

8,82

8,70

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,47

3,34

3,25

3,19


1,22

1,18

1,14

1,10


6,88

6,64

6,42

6,32

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,99

1,87

1,78

1,70


1,99

1,93

1,88

1,82


1,79

1,70

1,68

1,60

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,19

2,08

2,04

2,00


3,60

3,58

3,51

3,44


1,98

1,94

1,84

1,78

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,50

1,46

1,42

1,32


3,06

3,04

3,00

2,95


5,42

5,36

5,25

5,17

 ____________________________________________

100

250

550

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,12

2,92

2,79

2,68


3,37

3,16

3,03

2,92


1,77

1,72

1,70

1,67

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,49

1,36

1,32

1,28


0,78

0,74

0,72

0,70


0,62

0,60

0,58

0,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,64

0,62

0,60

0,59


1,66

1,64

1,62

1,60


0,46

0,45

0,44

0,42

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

-

0,38

0,36


4,99

4,87

4,74

4,61


3,94

3,88

3,82

3,76

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,87

1,83

1,80

1,75


1,77

1,76

1,75

1,74


1,68

1,60

1,57

1,52

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,97

2,60

2,48

-


7,82

6,84

6,51

-


6,47

6,39

-

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,25

7,86

-

-


16,30

16,10

16,03

-


10,49

11,06

-

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

27,06

25,77

-

-


22,86

21,77

-

-


15,77

15,51

-

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

17,90

17,46

-

-


16,49

15,71

-

-


17,90

17,46

-

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

16,60

16,20

15,85

-


22,30

21,75

-

-


21,32

20,31

-

-

____________________________________________

50

100

250

500


50

100

250

500


50

100

250

500

10,62

10,13

-

-


12,15

11,58

-

-


10,40

9,90

-

-