Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Agendes 2023

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,35

6,26

6,09

5,93


5,01

4,94

4,82

4,68


6,44

6,33

6,18

6,02

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,80

6,69

6,51

6,35


7,07

6,96

6,78

6,60


5,31

5,24

5,10

4,97

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,90

5,81

5,67

5,52


5,76

5,67

5,52

5,37


6,80

6,69

6,51

6,35

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,03

7,91

7,70

7,50


7,53

7,42

7,23

7,04


5,16

5,09

4,95

4,83

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,99

3,93

3,74

3,48


7,46

7,38

6,92

6,53


5,29

5,15

4,85

4,58

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,91

11,78

11,09

10,46


8,89

8,73

8,21

7,74


16,81

16,68

15,30

14,81

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,44

10,31

9,99

9,38


11,69

11,55

10,86

10,28


9,31

9,14

8,60

8,12

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,21

13,08

12,32

11,61


14,38

14,27

13,43

12,65


16,63

16,46

15,47

14,60