Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Agendes 2022

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,60

5,52

5,37

5,23


4,80

4,73

4,60

4,48


4,86

4,79

4,66

4,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,81

6,71

6,53

6,36


5,58

5,50

5,36

5,22


5,61

5,53

5,39

5,24

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,89

5,80

5,65

5,50


5,54

5,45

5,32

5,18


6,95

6,85

6,68

6,50

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,54

7,42

7,23

7,04


7,53

7,42

7,23

7,04


5,00

4,93

4,81

4,68

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,12

2,99

2,94

2,76


5,96

5,69

5,58

5,27


7,37

7,09

6,92

6,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,36

7,11

6,93

6,54


7,37

7,13

6,93

6,54


7,73

7,44

7,21

6,82

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,50

9,17

8,94

8,43


10,23

9,98

9,61

9,08


9,50

9,09

8,94

8,43

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,54

9,16

9,93

9,36


11,50

11,17

10,83

10,20


3,88

3,75

3,66

3,45