Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Rellotges

25

50

100

250


25

50

100

250


25

50

100

250

27,70

27,53

27,38

27,22


23,50

23,00

22,80

22,00


22,55

21,80

21,05

20,70

____________________________________________

25

50

100

250


50

100

250

500


50

100

250

500

43,65

43,40

43,28

42,91


33,38

33,20

32,80

32,61


24,28

24,01

23,87

23,73

____________________________________________

50

100

250

500


50

100

250

500


50

100

250

500

13,70

13,54

13,37

13,23


40,76 

40,32

39,88

39,47


12,60

12,14

11,60

11,04

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,33

3,20

3,09

2,99


9,24

8,88

8,60

8,32


4,50

4,32

4,17

4,05

____________________________________________  

100

250

500

1000


50

100

250

500


100

250

500

1000

5,84

5,74

5,66

5,44


8,13

8,02

7,89

-


9,07

8,95

8,70

8,50

____________________________________________

50

100

250

500


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,47

13,28

13,12

12,85


9,31

9,17

9,08

8,95


11,98

11,32

11,10

10,94

____________________________________________

50

100

250

500


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,47

13,28

13,14

13,05


4,73

4,67

4,60

4,53


11,78

11,60

11,49

11,32