Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Calculadores

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,82

4,74

4,67

4,55


8,11

8,07

7,90

7,65


5,90

5,60

5,40

5,20

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,80

5,50

5,30

5,10


2,59

2,42

2,32

2,23


5,20

4,94

4,80

4,66

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,67

5,58

5,45

5,36


4,43

4,26

4,13

3,98


2,90

2,85

2,80

2,75

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,40

7,29

7,18

7,11


3,04

2,99

2,95

2,91


2,75

2,63

2,50

2,37

  ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,46

4,30

4,14

3,98


3,14

3,05

2,90

2,83


5,32

5,12

4,93

4,72

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,36

3,33

3,30

3,28


9,20

9,06

8,93

8,65


12,50

12,90

11,10

11,36