Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Accessoris de vi

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,25

2,99

2,72

-


1,17

1,14

1,11

1,08


1,00

0,98

0,96

0,94

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,59

0,54

0,52

0,50


0,84

0,82

0,80

0,78


0,28

0,26

0,24

0,22

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,98

1,96

1,94

1,92


2,23

2,21

2,19

2,18


6,94

6,85

6,75

6,67

____________________________________________ 

120

240

480

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,95

0,91

0,78

-


3,15

3,12

3,09

3,07


10,79

10,10

9,63

9,28

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,92

1,90

1,85

1,82


2,74

2,70

2,63

2,56


3,47

3,34

3,23

3,10

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,20

0,19

0,18

0,17


1,52

1,48

1,42

1,38


7,24

7,04

6,99

6,85

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

15,10

14,50

13,90

13,63


17,90

17,20

16,40

15,30


12,50

12,00

11,50

11,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,44

4,34

4,23

-


6,60

6,51

6,43

6,39


1,04

1,03

1,02 

1,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,13

4,04

3,92

-


6,12

5,90

5,58

5,54


1,67

1,64

1,60

1,55

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,48

6,48

6,19

6,08


19,78

18,87

17,86

17,03


2,48

2,45

2,40

2,36

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,70

1,67

1,65

1,62


0,76

0,74

0,72

0,70


0,74

0,71

0,69

0,67

____________________________________________


250

500

1000

5000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,73

1,54

1,12

0,76


1,84

1,76

1,68

1,59


12,49

12,32

12,25

12,16