Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígraf intermig 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

1,86

1,68

1,56


-

2,63

2,37

2,20


1,73

1,69

1,67

1,60

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,00

0,96

0,96

0,92


1,27

1,20

1,14

1,08


1,67

1,59

1,52

1,47

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,43

0,41

0,40

0,39


0,78

0,76

0,74

0,72


1,48

1,44

1,38

1,32

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,39

0,38

0,37

0,36


0,86

0,84

0,82

0,80


0,99

0,98

0,96

0,94

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,69

4,50

4,35

4,23


0,92

0,88€ 

0,84

0,80


0,92

0,88

0,86

0,82

_____________________________________________   

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,29

4,13

3,97

3,84


5,12

4,92

4,77

4,56


2,40

2,32

2,24

2,16

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,76

3,65

3,52

3,36


10,72

10,40

10,00

9,60


18,40

17,80 

17,10

16,45

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,59

2,25

2,08

1,89


2,08

1,90

1,80

1,62


1,73

1,69

1,67

1,60

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,92

1,89

1,86

1,77


-

0,50

0,49

0,48


3,76

3,62

3,50

3,39

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,14

1,10

1,08

1,04


2,74

2,68

2,60

2,47


3,69

3,56

3,49

3,32

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,99

1,95

1,92

1,88


2,85

2,98

2,74

2,70


5,05

4,70

4,36

4,27

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,99

3,87

3,78

3,59


6,59

6,51

6,45

6,39


3,49

3,38

3,35

3,31