Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígraf intermig 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

1,86

1,68

1,56


-

2,63

2,37

2,20


1,73

1,69

1,67

1,60

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,00

0,96

0,96

0,92


1,20

1,16

1,14

1,10


1,86

1,84

1,82

1,80

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,43

0,41

0,40

0,39


0,78

0,76

0,74

0,72


1,64

1,62

1,60

1,58

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,39

0,38

0,37

0,36


3,78

3,73

3,55

3,41


0,99

0,98

0,96

0,94

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,91

4,86

4,79

4,20


3,36

3,22€ 

3,14

2,99


0,99

0,97

0,95

0,92

_____________________________________________   

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,97

4,78

4,61

4,41


5,42

5,25

5,02

4,78


2,76

2,67

2,58

2,48

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,32

4,15

4,02

3,87


12,33

11,97

11,50

11,05


5,42

5,25 

5,10

4,78

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,92

0,82

0,76

0,74


1,24

1,18

1,14

1,10


1,73

1,69

1,67

1,60

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,92

1,89

1,86

1,77


2.,91€

2,81

2,72

2,58


7,12

7,05

6,84

6,52

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,80

0,78

0,76

0,74


2,84

2,77

2,68

2,57


4,44

4,40

4,33

4,30

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,66

1,60

1,56

1,52


2,91

2,82

2,72

2,58


5,41

5,37

5,30

5,26

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,99

4,90

4,81

4,72


1,56

1,50

1,44

1,38


4,35

4,23

4,18

4,11