Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolígraf intermig 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

1,93

1,75

1,63


-

2,82

2,56

2,37


1,92

1,88

1,84

1,80

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,47

0,45

0,43


1,30

1,27

1,23

1,20


1,86

1,84

1,82

1,80

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,43

0,41

0,40

0,39


1,00

0,98

0,96

0,94


1,64

1,62

1,60

1,58

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,39

0,38

0,37

0,36


4,68

4,53

4,36

4,16


1,28

1,26

1,24

1,22

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,91

4,86

4,79

4,20


3,48

3,36€ 

3,25

3,12


0,99

0,97

0,95

0,92

_____________________________________________   

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,68

6,44

6,20

6,00


5,42

5,25

5,02

4,78


4,00

3,88

3,73

3,60

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,73

5,48

5,28

5,12


14,00

13,60

13,04

12,64


5,42

5,25 

5,10

4,78

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,92

0,82

0,76

0,74


1,24

1,18

1,14

1,10


1,92

1,88

1,84

1,80

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,92

1,89

1,86

1,77


2.,53€

2,45

2,36

2,24


7,12

7,05

6,84

6,52

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,87

0,85

0,83


1,96

1,92

1,86

1,80


4,44

4,40

4,33

4,30

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,14

1,08

1,04

0,98


2,52

2,45

2,37

2,24


5,41

5,37

5,30

5,26

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,99

4,90

4,81

4,72


1,44

1,42

1,40

1,38


4,35

4,23

4,18

4,11