Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Calculadores

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,82

4,74

4,67

4,55


7,26

7,14

7,05

6,22


5,08

4,82

4,69

4,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,96

4,80

4,68

4,56


2,18

2,05

1,92

1,83


5,20

4,94

4,80

4,66

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,00

3,84

3,63

3,51


4,43

4,26

4,13

3,98


2,90

2,85

2,80

2,75

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,10

5,05

5,00

4,80


2,34

2,31

2,26

2,22


2,75

2,63

2,50

2,37

  ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,76

3,57

3,38

3,18


3,14

3,05

2,90

2,83


4,69

4,52

4,32

4,15

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,36

3,33

3,30

3,28


6,80

6,78

6,69

6,60


13,47

13,15

12,98

12,72