Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Calculadores

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,60

5,52

5,38

5,24


8,11

8,07

7,90

7,65


5,90

5,60

5,40

5,20

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,80

5,50

5,30

5,10


2,59

2,42

2,32

2,23


7,86

7,75

7,64

7,52

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,67

5,58

5,45

5,36


4,43

4,26

4,13

3,98


4,50

4,23

4,04

3,88

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,40

7,29

7,18

7,11


3,04

2,99

2,95

2,91


2,75

2,63

2,50

2,37

  ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,46

4,30

4,14

3,98


3,14

3,05

2,90

2,83


5,32

5,12

4,93

4,72

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,20

9,06

8,93

8,65


6,61

6,32

6,08

-


12,50

12,90

11,10

11,36