Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Calculadores

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,68

5,59

5,44

5,30


2,96

2,77

2,64

2,56


6,61

6,52

6,44

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,67

5,58

5,45

5,36


3,73

3,60

3,52

3,41


4,92

4,60

4,39

4,23

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,95

7,84

7,73

7,62


3,04

2,99

2,95

2,91


3,15

3,01

2,94

2,87

  ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,12

4,04

3,95

3,89


4,69

4,47

4,24

-


5,42

5,36

5,25

5,17

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,99

9,97

9,83

9,68


6,61

6,32

6,08

-


12,48

12,91

12,87

12,84