Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Accessoris de viatge

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,60

1,52

1,45

1,38


8,95

8,87

8,74

8,61


3,20

3,14

3,09

3,00

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,41

1,34

1,27

1,20


1,30

1,26

1,23

1,20


3,16

3,11

3,05

2,99

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,85

9,40

8,98

8,83


2,76

2,71

2,67

2,63


1,16

1,10

1,04

0,98

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,82

1,76

1,74

1,66


9,17

9,08

8,99

8,93


8,17

8,08

7,99

7,93

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,50

1,48

1,46

1,44


2,29

2,21

2,09

2,00


8,64

8,40

8,08

7,84

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,82

0,81

0,80

0,78


0,40

0,38

0,36

0,35


6,67

6,58

6,36

6,13

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,72

2,61

2,57

2,53


5,10

4,80

4,50

4,22


7,59

7,52

7,38

7,25

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,14

1,08

1,02

0,96


4,05

3,99

3,88

3,78


4,53

4,42

4,29

-