Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bosses

100

250

500

1000


100

250

500

1000


10

25

50

100

34,88

33,68

32,40

31,12


31,85

31,25

30,80

30,26


46,26

45,87

-

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,60

11,95

11,40

10,91


4,05

3,70

3,83

3,69


15,63

15,31

15,05

14,80

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

19,48

19,21

18,92

17,60


6,59

6,44

6,15

-


15,68

15,12

14,99

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,96

4,79

4,71

4,53


14,76

14,43

14,00

13,60


6,12

6,12

6,06

6,00

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,90

12,30

11,57

11,34


35,50

34,90

34,35

33,85


20,60

20,32

20,00

19,30

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

26,14

25,95

25,40

24,95


13,42

12,90

12,10

11,40


2,00

1,96

1,94

1,92

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,73

1,70

1,67

1,65


2,00

1,96

1,94

1,92


2,30 

2,28

2,26

2,24

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,18

1,14

1,12

1,10


1,76

1,74

1,72

1,70


1,70

1,68

1,66

1,64

  _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,60

6,51

6,43

6,20


5,32

5,16

5,09

5,01


5,10

4,56

3,97

3,88

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,20

5,08

4,95

-


2,94

2,89

2,83

2,78


1,74

1,72

1,70

1,68