Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bosses

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

34,88

33,68

32,40

31,12


31,85

31,25

30,80

30,26


12,60

11,95

11,40

10,91

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,05

3,70

3,83

3,69


6,59

6,44

6,15

-


12,65

12,14

11,78

11,39

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,96

12,77

12,59

12,48


25,16

24,82

24,45

-


15,68

15,12

14,99

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,96

4,79

4,71

4,53


5,65

5,42

5,20

4,94


5,06

4,96

4,89

4,82

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,90

12,30

11,57

11,34


41,14

40,19

39,26

38,50


15,64

15,40

15,17

14,95

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

21,45

21,15

20,85

20,38


12,80

12,04

11,27

10,76


1,76

1,67

1,60

1,52

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,41

1,35

1,28

1,22


1,85

1,77

1,70

1,62


2,26 

2,18

2,15

2,07

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,88

0,85

0,82

0,79


1,00

0,98

0,96

0,94


1,70

1,68

1,66

1,64

  _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,46

3,40

3,35

3,23


4,30

4,22

4,16

4,10


5,10

4,56

3,97

3,88

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,06

2,98

2,87

2,80


2,70

2,61

2,52

2,47


1,64

1,62

1,60

1,58