Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bosses

100

250

500

1000


100

250

500

1000


10

25

50

100

35,96

35,76

34,98

34,48


33,60

33,38

33,14

32,95


68,00

60,00

-

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,60

11,95

11,40

10,91


10,52

10,45

-

-


9,73

9,52

-

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

19,55

19,49

19,22

18,93


10,88

10,40

9,92

9,44


19,44

18,07

17,81

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

23,00

22,40

21,95

21,45


24,95

24,30

23,86

23,31


9,95

9,84

9,70

9,54

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,85

14,61

14,38

14,16


39,95

39,74

39,59

39,44


77,45

-

-

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

27,99

27,88

27,75

27,61


13,42

12,90

12,10

11,40


2,29

2,24

2,20

2,08

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,84

1,79

1,75

1,67


2,38

2,31

2,26

2,15


2,28 

2,20

2,11

2,02

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,00

0,98

0,95

0,91


1,12

1,10

1,06

1,00


1,91

1,85

1,79

1,74

  _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,64

2,60

2,56

2,52


5,32

5,16

5,09

5,01


4,56

4,47

4,40

4,34

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,69

4,56

4,44

-


3,14

3,08

3,02

2,96


1,74

1,72

1,70

1,68