Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Paraigües

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,84

7,73

7,61

7,53


12,54

12,36

12,22

12,10


9,79

9,70

9,63

9,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,72

3,63

3,56

3,50


4,99

4,87

4,74

4,61


10,43

10,27

10,12

10,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,93

4,86

4,79

4,72


5,52

5,44

5,30

5,16


12,63

12,44

12,24

11,99

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,43

14,32

13,90

13,76


9,15

8,95

8,80

8,62


7,75

7,68

7,62

7,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,17

8,06

7,95

7,85


5,54

5,47

5,40

5,33


6,60

6,51

6,43

6,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,43

10,27

10,13

10,00


4,15

3,94

3,86

3,80


7,99

7,92

7,87

7,83