Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bateries Externes

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,10

3,98

3,94

3,87


3,77

3,68

3,54

3,47


4,15

4,09

3,99

3,95

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,40

12,20

11,99

11,91


3,48

3,41

3,36

3,30


12,35

12,25

12,12

12,08

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,55

9,45

9,33

9,26


9,95

9,88

9,82

9,75


13,25

13,10

12,90

12,75

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,60

14,48

14,43

14,36


3,35

3,25

3,15

3,05


12,10

11,82

11,46

11,17

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,90

12,78

12,63

12,50


5,80

5,75

5,70

5,65


14,14

13,52

13,04

12,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,75

6,50

6,19

5,88


5,30

5,20

5,10

5,00


6,40

6,32

6,25

6,19

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,50

11,35

11,05

10,89


6,26

6,19

6,11

6,04


4,59

4,48

4,36

4,24

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,59

13,16

12,37

11,80


5,65

5,60

5,65

5,70


15,43

15,35

15,20

15,05

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

27,60

27,00

26,40

26,10


34,80

34,56

33,40

33,00


55,20

55,00

54,70

54,30

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,18

6,12

6,05

5,99


11,90

11,88

11,60

11,55


5,45

5,35

5,20

5,12

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

19,86

19,60

19,45

19,30


7,58

7,34

6,07

5,92


26,90

26,20

25,83

25,33

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,52

9,40

8,47

8,23


7,12

7,08

7,00

6,91


9,80

9,70

9,50

9,20