Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Motxilles

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,00

0,98

0,96

0,94


5,90

5,68

5,56

5,45


2,20

2,16

2,08

2,05

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,86

3,72

3,67

3,52


2,10

2,02

1,99

1,91


1,99

1,91

1,89

1,81

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,38

1,36

1,34

1,32


4,90

4,78

4,73

4,67


2,55

2,47

2,41

2,36

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

20,80

20,33

19,70

19,20


14,90

14,60

14,30

14,00


5,16

5,12

5,08

5,04

_____________________________________________

100

250

500

1000


10

25

50

100


10

25

50

100

31,44

30,70

29,80

29,00


119,0

117,0

115,0

113,0


119,0

117,0

115,0

113,0

_____________________________________________ 

10

25

50

100


10

25

50

100


10

25

50

100

119,0

117,0

115,0

113,0


102,0

100,0

98,00

96,00


91,00

88,00

86,00

84,00

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

24,70

23,59

22,74

22,38


36,80

34,96

34,05

32,21


20,80

20,00

19,60

18,80


_____________________________________________

15

25

50

100


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,88

10,64

10,41

10,15


9,61

9,17

-

-


32,60

31,90

31,60

31,02

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

31,20

29,60

28,80

27,20


52,80

52,30

51,70

51,00


40,00

38,40

36,80

36,00

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

52,90

52,40

51,85

51,32


17,76

17,03

16,39

15,65


24,54

24,19

23,84

23,20

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

27,60

26,90

26,24

25,70


9,70

9,25

-

-


12,10

11,67

11,48

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,86

8,73

8,60

8,52


6,72

6,50

5,91

5,99


15,44

14,95

14,71

-

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,64

8,40

8,16

7,84


19,71

18,93

18,33

17,74


15,90

15,50

14,95

14,63

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,40

9,10

8,83

8,41


8,86

8,74

8,60

8,52


7,55

7,35

7,20 

6,88

 _____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,52

3,41

3,25

3,14


8,94

8,81

8,69

8,55


4,45

4,29

4,08

3,92

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,40

7,30

7,20

7,10


4,10

3,93

3,85

3,81


2,42

2,39

2,33

2,28

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,30

4,20

4,10

4,00


3,00

2,88

2,77

2,67


2,44

2,37

2,29

2,24

_____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,50

5,42

5,35

5,21


4,83

4,75

4,72

4,70 


9,40

9,10

8,83

8,41

 _____________________________________________ 

100

250

500

1000


50

100

250

500


100

250

500

1000

27,80

27,15

26,40

25,80


16,48

15,60

15,04

14,48


19,90

19,15

18,24

17,88