Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Paraigües

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,03

5,92

5,84

5,30


8,52

8,40

8,32

8,25


12,93

12,62

12,51

12,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,22

6,06

5,89

5,73


3,32

3,19

3,04

2,95


5,92

5,84

5,76

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,41

5,22

5,14

4,93


4,75

4,62

4,50

4,37


11,79

11,48

11,17

10,85

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,55

13,99

13,44

12,88


7,64

7,53

7,45

7,39


7,84

7,56

7,44

7,16

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,51

6,41

6,34

-


16,56

15,92

15,36

17,72


3,72

3,67

3,62

3,45

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,31

7,20

7,09

-


7,90

7,60

7,35

7,18


6,65

6,55

6,45

6,25