Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Paraigües

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,51

8,40

8,27

8,12


12,54

12,36

12,22

12,10


10,92

10,58

10,31

10,04

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,90

6,70

6,50

6,25


4,20

4,05

3,89

3,73


10,43

10,27

10,12

10,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,41

5,22

5,14

4,93


5,20

5,05

4,90

4,70


13,30

13,10

12,90

12,65

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,55

13,99

13,44

12,88


8,90

8,75

8,63

8,57


7,35

7,25

7,10

6,96

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,40

9,28

9,15

9,05


6,53

6,34

6,18

6,02


6,60

6,51

6,43

6,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,43

10,27

10,13

10,00


4,28

4,15

4,05

3,94


6,65

6,55

6,45

6,25