Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Paraigües

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,59

8,52

8,40

8,28


12,54

12,36

12,22

12,10


9,79

9,70

9,63

9,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,59

5,51

5,36

5,22


3,15

3,01

2,97

2,93


10,43

10,27

10,12

10,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,55

5,49

5,42

5,35


5,52

5,44

5,30

5,16


12,63

12,44

12,24

11,99

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,43

14,32

13,90

13,76


9,95

9,80

9,67

9,54


7,75

7,68

7,62

7,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,17

10,08

9,94

9,80


5,54

5,47

5,40

5,33


6,60

6,51

6,43

6,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,43

10,27

10,13

10,00


4,99

4,91

4,85

4,79


7,99

7,92

7,87

7,83