Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Estacions meteorològiques

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,31

4,13

4,00

3,88


5,28

5,16

4,99

4,80


6,00

5,70

5,50

5,30

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,54

6,29

6,08

5,89


6,80

6,70

6,60

6,50


7,89

7,57

7,33

7,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,08

7,73

7,40

7,12


8,62

8,06

7,69

7,20


8,86

8,68

8,54

8,39

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,70

9,31

9,04

8,72


9,90

9,60

9,30

9,00


10,60

10,18

9,87

9,55

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,34

10,22

10,08

9,92


11,92

11,39

10,85

10,32


11,84

11,56

11,17

10,50

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

500

18,30

17,90

17,50

17,20


20,62

19,79

19,17

18,61


20,75

19,79

19,18

18,56

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

22,35

21,46

20,78

18,51


26,10

25,12

24,28

23,45


28,95

28,16

27,21

26,28

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

30,15

29,85

28,86

27,87


38,30

37,64

37,00

36,54


51,25

50,70

49,96

49,23