Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Estacions meteorològiques

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,04

6,93

6,75

6,57


7,99

7,84

7,66

7,44


28,60

26,78

25,79

24,66

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

19,79

18,53

17,69

17,06


8,86

8,73

8,60

8,54


30,15

29,85

28,86

27,87

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,64

6,53

6,42

6,37


9,64

9,20

8,88

-


4,06

3,90

3,76

3,61

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,16

5,95

5,71

5,64


3,20

3,00

2,85

2,76


16,95

16,79

16,54

16,31

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,34

13,15

12,96

12,45


12,68

12,45

12,21

12,00


43,00

41,50

40,00

38,40

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

500

10,54

10,32

10,11

9,92


5,60

5,36

5,12

4,99


9,61

9,15

8,78

8,40

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

14,34

14,15

13,44

-


25,84

25,12

24,29

23,46


28,95

28,16

27,21

26,28