Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Calculadores

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,74

4,66

4,59

4,52


6,91

6,64

6,43

6,22


5,08

4,82

4,69

4,56

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,96

4,80

4,68

4,56


-

1,30

1,28

1,26


5,20

4,94

4,80

4,66

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,00

3,84

3,63

3,51


4,43

4,26

4,13

3,98


2,90

2,85

2,80

2,75

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

5,10

5,05

5,00

4,80


2,34

2,31

2,26

2,22


2,95

2,92

2,88

2,82

  ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,76

3,57

3,38

3,18


3,14

3,05

2,90

2,83


4,08

3,92

3,76

3,60

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,36

3,33

3,30

3,28


6,80

6,78

6,69

6,60


4,83

4,79

4,63

4,59