Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bateries Externes

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,00

6,23

5,36

5,32


6,58

6,36

5,96

4,93


6,58

6,37

4,97

4,94

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,15

5,93

4,65

4,51


5,90

5,70

5,43

5,31


13,80

13,40

12,90

12,60

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,30

6,10

5,90

5,75


4,90

4,60

4,35

4,25


13,15

12,30

11,20

10,46

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,95

13,10

12,30

11,95


3,97

3,78

3,66

3,54


16,90

16,50

16,15

15,81

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,50

3,40

3,33

3,20


6,20

5,90

5,60

5,24


10,31

9,87

9,43

9,06

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,68

13,30

13,00

12,43


4,54

4,45

4,40

4,35


9,29

8,95

8,82

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,40

11,20

11,05

10,92


4,30

4,20

4,10

4,00


4,40

4,24

4,18

4,02

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,10

9,70

9,30

9,15


6,07

5,99

5,94

5,89


13,10

12,65

12,30

11,95

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,81

6,50

6,19

5,81


5,31

5,06

4,75

4,56


12,50

12,20

11,85

11,62

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

23,90

23,40

23,00

22,81


15,93

15,31

14,68

14,31


4,95

4,78

4,60

4,40

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

22,50

21,90

21,40

20,71


7,58

7,34

6,40

5,92


29,80

29,10

28,70

28,32

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,71

8,86

7,90

7,20


17,68

17,06

16,43

16,00


11,28

11,13

10,98

10,83