Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Accessoris de vi

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,25

2,99

2,72

-


0,88

0,85

0,82

0,79


0,80

0,78

0,77

0,76

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,59

0,54

0,52

0,50


0,74

0,72

0,70

0,68


0,28

0,26

0,24

0,22

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,54

1,52

1,50

1,48


1,99

1,91

1,88

1,81


-

-

-

-

____________________________________________ 

120

240

480

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,95

0,91

0,78

-


2,81

2,56

2,53

2,50


2,12

2,10

2,09

2,08

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,65

4,56

4,50

4,45


2,88

2,80

2,73

2,60


3,47

3,34

3,23

3,10

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,52

1,50

1,47

1,43


0,20

0,19

0,18

0,17


1,52

1,48

1,42

1,38

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

15,10

14,50

13,90

13,63


14,05

13,67

13,30

12,93


12,50

12,00

11,50

11,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,98

3,84

3,67

3,53


4,99

4,91

4,85

4,81


1,04

1,03

1,02 

1,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,61

8,34

8,10

7,83


6,37

6,29

6,19

6,07


1,36

1,34

1,32

1,30

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,48

6,48

6,19

6,08


19,78

18,87

17,86

17,03


1,63

1,61

1,59

1,57

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,20

1,18

1,16

1,14


0,76

0,74

0,72

0,70


- 

-

0,27

0,25

____________________________________________


250

500

1000

5000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,76

1,35

1,04

0,72


2,21

2,18

2,09

2,00


2,70

2,56

2,50

2,45