Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Paraigües

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,03

5,92

5,84

5,30


8,52

8,40

8,32

8,25


14,67

14,30

14,10

13,82

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,22

6,06

5,89

5,73


2,93

2,80

2,69

2,56


5,84

5,76

5,67

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,67

10,39

10,11

9,32


4,75

4,62

4,50

4,37


11,79

11,48

11,17

10,85

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,64

12,16

11,68

11,20


6,30

6,20

6,11

5,98


7,04

6,86

6,67

6,48

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,41

6,34

6,24

6,17


14,34

13,84

13,28

12,80


3,72

3,67

3,62

3,45

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,20

7,09

6,98

6,85


17,40

17,05

10,70

10,34


8,16

7,75

7,44

7,15