Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Estacions meteorològiques

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,61

4,42

4,35

4,22


5,28

5,16

4,99

4,80


20,12

18,90

17,70

16,89

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,86

6,76

6,64

6,52


6,80

6,70

6,60

6,50


7,89

7,57

7,33

7,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,08

7,73

7,40

7,12


8,62

8,06

7,69

7,20


8,86

8,68

8,54

8,39

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

9,70

9,31

9,04

8,72


4,88

3,59

4,31

4,10


10,60

10,18

9,87

9,55

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,34

10,22

10,08

9,92


11,92

11,39

10,85

10,32


11,84

11,56

11,17

10,50

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

500

18,30

17,90

17,50

17,20


20,62

19,79

19,17

18,61


24,45

24,10

23,60

23,20

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

24,64

24,30

23,90

23,30


26,10

25,12

24,28

23,45


28,95

28,16

27,21

26,28

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

30,15

29,85

28,86

27,87


38,30

37,64

37,00

36,54


51,25

50,70

49,96

49,23