Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Accessoris per smartphone

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,10

3,00

2,95

2,85


3,12

2,96

2,85

2,72


2,06

2,03

2,01

1,99

____________________________________________

100

250

500

1000


50

100

250

500


100

250

500

1000

8,88

8,60

8,33

8,00


9,00

8,70

8,39

8,22


7,82

7,67

7,50

7,27

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,52

0,50

0,48

0,46


2,76

2,72

2,68

2,63


1,25

1,24

1,23

1,22

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,43

0,42

0,40


1,62

1,60

1,58

1,56


-

0,84

0,83

0,82

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

-

0,72

0,71

0,70


-

0,60

0,58

0,56


-

1,04

1,02

1,00

____________________________________________

100

500

250

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,50

8,44

8,40

8,30


3,78

3,65

3,53

3,38


21,80

21,30

20,80

20,35

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,97

4,05

4,15

4,25


7,66

7,55

7,44

6,80


1,94

1,88

1,84

1,78

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,16

1,12

1,10

1,02


1,42

1,40

1,38

1,36


2,13

2,10

2,08

2,07

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

500

500

1000

-

0,66

0,64

0,60


1,12

1,08

1,04

1,02


1,66

1,64

1,62

1,60