Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Estacions meteorològiques

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,40

6,20

6,00

5,80


7,99

7,84

7,66

7,44


28,60

26,78

25,79

24,66

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,90

7,70

7,40

7,10


8,86

8,73

8,60

8,54


8,30

8,10

7,80

7,50

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,64

6,53

6,42

6,37


9,64

9,20

8,88

-


8,86

8,68

8,54

8,39

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,20

11,00

10,60

10,10


3,20

3,00

2,85

2,76


11,15

11,00

10,60

10,10

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,34

13,15

12,96

12,45


12,68

12,45

12,21

12,00


12,43

12,20

12,00

11,70

____________________________________________ 

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

500

10,54

10,32

10,11

9,92


20,62

19,79

19,17

18,61


9,61

9,15

8,78

8,40

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,63

11,27

10,75

10,36


25,84

25,12

24,29

23,46


28,95

28,16

27,21

26,28

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

30,15

29,85

28,86

27,87


7,33

7,22

7,05

6,85


16,10

15,44

14,96

14,32