Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Amb 35 anys d'experiència PERFILS disposa de més de 8000 articles que cobreixen totes les necessitats, o importar qualsevol article. El que veuran és una petita mostra del nostre catàleg.