Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatiuos

Eines

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,99

6,78

6,58

6,39


3,26

3,24

3,22

3,20


10,83

10,49

10,23

10,11

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,04

10,90

10,60

10,48


13,82

12,89

12,44

12,00


4,15

4,10

4,05

3,98

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,96

4,72

4,53

4,38


3,55

3,43

3,29

3,17


5,86

5,70

5,55

5,40

                                            

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,97

6,88

6,74

6,62


1,40

1,38

1,36

1,34


8,83

8,70

8,50

8,38

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,05

12,40

11,77

11,18


2,06

1,99

1,91

1,82


7,13

6,82

6,50

6,19

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,76

1,74

1,72

1,68


3,12

2,96

2,85

2,72


2,06

2,03

2,01

1,99


                                          

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,95

1,86

1,82

1,80


1,30

1,28

1,26

1,24


1,40

1,36

1,33

1,30

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,12

2,09

2,07

2,04


2,20

2,15

2,10

2,05


6,22

5,97

5,94

5,60

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,96

2,84

2,70

2,58


4,03

3,84

3,69

3,54


34,00

33,60

33,20

32,30

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,98

11,10

10,30

9,80


10,73

10,61

10,41

10,20


6,99

6,86

6,75

6,64

                                                                                       

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

11,77

11,45

11,32

11,18


10,88

10,44

10,15

9,60


13,96

13,26

12,61

11,98

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,50

2,38

2,33

2,30


1,10

1,08

1,06

1,04


6,83

6,89

6,26

6,16

                                                                                      

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

3,30

3,28

3,24

3,20


2,60

2,40

2,20

2,00


3,22

3,14

3,06

2,96