Merchandising        Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatiuos

Accessoris de vi

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

10,73

10,35

9,97

9,58


14,05

13,67

13,30

12,93


1,31

1,27

1,24

1,20

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,98

1,88

1,78

1,74


12,50

12,00

11,50

11,00


16,84

16,56

15,99 

15,78

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

6,48

6,32

6,15

5,98


6,90

6,80

6,70

6,51


1,62

1,59

1,57

1,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

7,12

6,90

6,45

6,24


8,14

7,98

7,69

7,58


10,24

10,18

10,12

10,06

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

8,72

8,48

8,16

7,84


17,60

16,80

15,90

15,12


1,82

1,80

1,78

1,76

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,52

1,48

1,44

1,40


18,47

17,98

17,49

17,00


4,99 

4,91

4,85

4,81

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,15

1,10

1,04

0,98


11,04

10,56

10,08

9,60


0,78

0,76

0,75

0,73

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,62

1,20

0,93

0,72


1,96

1,89

1,81

1,74


1,45

1,35

1,33

1,28