Merchandising      Regal d'empresa

Articles de publicitat i corporatius

Bolsas

100

250

500

1000


100

250

500

1000


10

25

50

100

35,96

35,76

34,98

34,48


31,15

30,65

30,20

29,52


68,00

60,00

-

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

12,60

11,95

11,40

10,91


10,52

10,45

-

-


9,73

9,52

-

-

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

19,55

19,19

19,22

18,93


10,88

10,40

9,92

9,44


19,44

18,07

17,81

-

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

31,16

30,99

30,78

30,42


24,95

24,30

23,86

23,31


9,95

9,84

9,70

9,54

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

13,95

13,60

13,10

12,70


24,50

23,90

23,40

22,84


27,15

26,89

26,54

26,23

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


25

50

100

250

29,30

28,90

28,30

27,95


13,42

12,90

12,10

11,40


36,79

36,24

35,90

35,20

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

16,73

16,40

15,91

15,60


14,39

14,08

-

-


23,40

22,82

22,30

21,58

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

1,84

1,79

1,75

1,67


2,38

2,31

2,26

2,15


2,29

2,24

2,20

2,08

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

0,86

0,84

0,82

0,80


1,12

1,10

1,06

1,00


1,08

1,04

1,02

1,00

____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

2,64

2,60

2,56

2,52


2,28

2,20

2,11

2,02


4,56

4,47

4,40

4,34

 ____________________________________________

100

250

500

1000


100

250

500

1000


100

250

500

1000

4,69

4,56

4,44

-


8,15

7,67

7,28

7,04


3,60

3,20

2,98

2,93